Formatowanie czasu i daty w Symbianie

Formatowanie daty w Symbianie S60 wydaje się proste:

_LIT(KDateString,"%F%D.%M.%Y %H:%T:%S");
//Potem wystarczy wziąć czas:
Ttime time;
time.HomeTime();
TBuf positionDateTime;
//I przeformatować to:
time.FormatL(positionDateTime, KDateString);

Wygląd daty zależy od KDateString. %F na początku wymusza, że totalnie ignorujemy ustawienia lokalne urządzenia. Zresztą widać, że pobieramy osobno %D (dzień), %M (miesiąc) i %Y (rok) z daty, a następnie wstawiamy pomiędzy nimi kropki. Podobnie z godziną, gdzie %H (godzina), %T (minuty), %S (sekundy) są podzielone dwukropkami. W Symbianie użytkownik może sobie zmienić dwukropki na kropki (np. godzina 21:01:02 wyglądać będzie tak: 21.01.01), zaś w dacie może postawiać różne znaki i ustawić różną kolejność. Zatem w ten sposób wymusimy jeden format bez znaczenia jak ktoś sobie ustawi.

Czytaj dalej „Formatowanie czasu i daty w Symbianie”