Czas zmian, czas na wordpress

Długo nie updatowałem stronki… po prostu nie miałem czasu. Brak czasu spowodował też że nie będę rozwijał mojego ‚oryginalnego’ UI i API. Zamiast tego skorzystam z gotowego, wykorzystywanego na całym świecie WordPress’a. A co tam?! Jak inni mogą to i ja…

Swoją drogą mam nadzieje, że teraz będę mógł zapisać więcej informacji w krótszym czasie. Co za tym idzie stronka będzie na bieżąco, a nie jak kiedyś raz na miesiąc 20 postów 🙂

Pozdro dla wszystkich, którzy to czytają oraz dla Prosiaka, bo ma dzisiaj swoje 25te urodziny.

Wordpress górą!

Pomoc dla Wstęp do Systemów Sieciowych

Part 01

Tryby graficzne:
text: knoppix 2 vga=normal [nodhcp]
gfx: knoppix xmodule=i810 [nodhcp]

Podstawowe komendy:

reboot halt pump su

Tcpdump:

tcpdump -X port 68
lcpdump -i eth0
lcpdump -c 3
tcpdump - -c liczba -F file -i [expression]
gdzie expression to np. type (host, net, port), direction (src, dst, src and (or) dst), protocol (ether, ip, tcp, udp, arp, rarp), logical (and, or, not)

Numery portow popularnych serwisow znajdziemy w pliku [/etc/services]

// tcpdump zp proto tcp host 158.75.2.230
tcpdump tcp
tcpdump ether host

Minicom:

minicom (potem) CTRL+A, O
w Serial Port Setup ustawiamy seriale
Komentarz:
[Wojtas] Żeby wyjść z tego czegoś wciskamy CTRL+A, Q. Najlepiej w opcjach zrobić najpierw save… 😛

Zadanie 1: (SLIP)

—|— Zadanie (treść wg moodle): —|—
SLIP: Połączyć dwa komputery: SLIP, sieć 192.168.0.x/30
—|— —|— —|— —|— —|—

K1 SLIP [Polaczenie miedzy dwoma komputerami przez porty szeregowe:]
/sbin/slattach -v -s 38400 -p slip /dev/ttys0
sleep 3 [Wojtas: po prostu wciskamy CTRL+Z, a potem ‚bg 1’ aby proces dzialal w tle]
/sbin/ifconfig sl0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.224
/sbin/ifconfig sl0 pointopoint 192.168.0.2
route add 192.168.0.2 sl0
[analogicznie na drugim kompie]

Komentarz:
[Wojtas] Do zaliczenia trzeba pokazac poprzez ‚tcpdump -i slip’, ze ping idzie na tym interfejsie.

Zadanie 2: (PLIP)

—|— Zadanie (treść wg moodle): —|—
PLIP: Połączyć dwa komputery: PLIP, sieć 192.168.0.x/30
—|— —|— —|— —|— —|—

K2 1<–>2 [Porty drukarki]
// to nie dziala: insmod plip.to
modprobe plik
/sbin/ifconfig plip0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.224
// w poprzednich komendach zamieniamy ‚sl0’ na ‚plip0’ i powinno dzialac

Zadanie 3: (TFTP)

—|— Zadanie (treść wg moodle): —|—
TFTP: sieć 192.168.0.x/30: serwer tftp-hpa-0.43
—|— —|— —|— —|— —|—

cd /ramdisk
wget http://www.kernel.org/pub/software/network/tftp/tftp-hpa-0.43.tar.gz
tar vzxfp tftp-hpa-0.43.tar.gz
cd tftp-hpa-0.43/
make
1) cd tftpd/
./tftpd -opcje…. 😉 [np. tftpd -c -f]
2) cd tftp/
./tftp -opcje … 🙂 [np. tftp ip-servera] [potem get nazwa-pliku lub put nazwa-pliku]

Pokazać, ze dziala przeslanie poprzed tcpdump’a.
Komentarze:
[Wojtas]
Wymagane jest pokazanie użycia komendy post oraz get (u doktora S.);
Domyślnie, gdy ściągniemy tftp do katalogu np. /ramdisk/tftp, to najlepiej jest umieszczac pliki testowe w /ramdisk, bo ma on prawa 777. Ciężko jest wyczuć jakie prawa trzeba nadać aby moc odczytac/zapisac pliki gdzies indziej.
Jeśli nie pamiętamy co należy w kliencie podac po komendzie get/put wystarczy wcisnac enter a tftp zapyta nas o brakujace parametry (lepiej nie wpisywac np. put plik dokad, bo nie ma takiej komendy, jest tylko ‚put plik’ albo ‚get plik’)

DHCP

cd /etc/dhcp3/
[vi dhcpd.conf]
/etc/init.d/dhcp3-server [status, start, stop, restart]

opcje w dhcpd.conf:
default_lease_time 86400 #one day
max_lease_time 640
ddns_update_style ad-hoc
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.2 192.168.0.250
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.1;
}
host zupa {
hardware ethernet 00:0b:db:65:80:eb;
fixed-address 192.168.0.69;
}

Kopiowanie na pena:

PD
mkdir /sda
mount /dev/sda1 /sda
umount /sda
SCP
pump
tar gzip
scp nazwa.pliku @ultra60

Knopix cheat codes:
http://www.knoppix.net/wiki/Cheat_Codes

Zadanie 4: PXE

—|— Zadanie (treść wg moodle): —|—
PXE: boot knoppixa przez sieć: 192.168.0.x/30
—|— —|— —|— —|— —|—
1.
/etc/init.d/knoppix-terminalserver [start | configure | stop]
2.
Zmieniamy DHCPd (tak jak powyzej) aby przydzielil drugiemu konputerowi adres ip na podstawie mac’a.
3.
Resetujemy DHCPd (reszta rzeczy wystartowala po skonfigurowaniu w punkcie 1.)
[Wojtas, dokładniej:
– edytujemy plik /etc/dhcp3/dhcpd.conf
– dodajemy czesc o hoscie, podajemy w niej statyczny adres ip oraz mac; dopisujemy to na koncu pliku
– restartujemy dhcpd, czyli ‚/etc/init.d/dhcp3-server restart
Jesli nie zapomnielismy gdzies srednikow i wpisalismy poprawnie mac’a to powinno pojsc]
4. Restart drugiego kompa ktory jest podlaczony do nas kablem (przed restartem mozna spradzic czy przechodzi ping)

Zadanie 5: Etherboot

—|— Zadanie (treść wg moodle): —|—
Etherboot: boot dos/ka9q przez sieć: 192.168.0.x/30
—|— —|— —|— —|— —|—

Z tablicy:
server: bootpd
tftpd: obraz_systemu
Etherboot: dyskietka
obraz: plik, ktory zawiera system msdos/ka9q

./bootpd -s bootptab
./tftpdir -c -l /ramdisk/tftpdir

po sciagnieciu pliku fmsdos z moodle:
mount -t vfat -o loop fmsdos /mnt

sciagamy tez ze strony:
http://rom-o-matic.net/5.0.4/
sterowniki od naszej karty sieciowej

ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/sunsite/system/network/boot.net/bootpd-2.4.tar.gz

Rozwiązanie:
1. Ściągamy i kompilujemy bootpd. (albo ściągamy i rozpakowujemy plik bootpd.gz z moodle).
a. Wypakowany plik bootpd zmieniamy na uruchamialny:
chmod u+x booptd

b. Tworzymy plik z konfiguracją, np. vi bootptab (później będziemy używać tej nazwy)
c. Wypisujemy plik następującymi danymi:
#bootptab
global.prof:
:sm=255.255.0:
:ds=192.168.0.1:
:gw=192.168.0.1:
:ht=ethernet:
:bf=msdos:
ws001:hd=/ramdisk/tftpdir:tc=global.prof:ha=00e04c9011c7
ws002:hd=/ramdisk/tftpdir:tc=global.prof:ha=00e07d98182b:ip=192.168.0.2
gdzie:
i. nasz adres MAC jest na końcu przedostatniej linii, zaś naszego sąsiada (kompa który będzie się bootował) w ostatniej
ii. wg tej konfiguracji serwer ma ip 192.168.0.1 zaś klient dostanie 192.168.0.2
d. Uruchamiamy bootpd poprzez wpisanie: ./bootpd -s bootpdtab
e. Proces bootpd powinien chodzić jak sprawdzimy przez ps’a. Oczywiście jeśli coś jest źle w konfigu to się nie dowiemy. To jest najgorsze z tego wszystkiego.
2. Ściągamy, komilujemy i instalujemy serwer tfp. Czyli, np. ./configure –prefix /ramdisk/tftp, potem make i make install.
Zatem bedę miał całość w /ramdisk/tftp (serwer: /ramdisk/tftp/sbin/in.tftpd zaś klient: /ramdisk/tftp/bin/tftp).
Tak więc, stawiamy szybko sewer:
a. Tworzymy sobie jakiś katalog, np. mkdir /ramdisk/tftpdir
b. Zmieniamy mu prawa na jakieś lepsze: chmod 0777 /ramdisk/tftpdir
c. Startujemy serwer: /ramdisk/tftp/sbin/in.tftp -c -l /ramdisk/tftpdir
[ łatwo można teraz sprawdzić, czy wszystko jest ok, wpisując:
touch /ramdisk/tftpdir/test
chmod 0777 /ramdisk/tftpdir/test
/ramdisk/tftp/bin/tftp
connect localhost
get /ramdisk/tftpdir/test
(powinno się pokazać, że dostaliśmy plik, czyli jest ok ]
3. Tworzymy i modyfikujemy dysk, który zostanie pobrany przez pxe (etherboot’a):
a. Ściagamy plik fmsdos z moodle (i dalej zakładamy że mamy go w katalogu w którym jesteśmy)
b. Montujemy plik: mount -t vfat -o loop fmsdos /mnt
c. Dokopiowujemy drivery: cp *.exe /mnt
d. Zmieniamy plik ka9q.bat
e. Odmountuwujemy: umount /mnt
f. Musimy jeszcze tylko zamienic ten plik na inny format: mknbi-dos fmsdos > msdos

TFTPD
chmod 0777 /ramdisk/tftpdir
./tftpd -c -l /ramdisc/tftpdir

DOS:

mount -t vfat -o loop fmsdos /mnt
cp /mnt
edit ka9q.bat
unmount /mnt
dd if=fmdos of=dev/fd0
mknbi-dos fmsdos >msdos

Zaliczenie zadań

Zadania od 1 do 5 trzeba zaliczyć do końca października na zajęciach.
2 zajęcia: pierwsze 2h i drugie 4h (minus pewnie jakaś prezentacja)

Part 02

Zadanie 6. ICMP

1. komputer

Sciagnac paczke (ze sourceforge’a, google: icmp), rozpakowac, make linux
tar xvzfp
./ishd -i 65535 [uruchamiamy serwer]
tcpdump -x -X icmp

2. komputer

Sciagamy paczke, rozpakowac, (plus pewnie tez make)
./ish -i 65535 192.168.72 [startuje klienta]
Po polaczeniu mozna wykonac komende shellowa, np tail /etc/passwd 🙂

Zamykamy przez killall [ish | ishd];

[Wojtas: zadanie bylo tak proste ze az nie trzeba nic tlumaczyc. Najlepiej od razu otworzyc 3 terminale i być gotowym na pokazanie tcpdump’a, odpalenie klienta i serwera tylko poprzez wbicie strzałki w górę i Enter’a. Można tak zaliczyć całe zadanie w 10 sekund]

Zadanie 7. NTP

Uruchomic klienta/servera NTP + przechwycic datagramy NTP.

google: ntp (ntp.org)
np.: ntp-4.2.2p4

configure
make install
more ../ntpd/ntpd.conf
server: 158.75.2.46, 150.254.183.15

uruchamianie serwera:
./ntpd -d -c ntpd.conf
klient(najpierw skompilowac):
ntpq -c peer 192.168.0.254

tcpduim -x -X -s 14400 port ntp

8. Quagga

Na zajecia przyniesc skompilowana paczke!

[potrzeba aby ktos to przeedytowal!]

make install (domyslnie wrzuca do usr/local/etc)
usr/local/etc/zebra.conf
tu jest odpalenie czegostam ;]
(show run show iproute)

ripd -d (def username : zebra) [tez w katalogu /usr/local/etc]
# conf t – tutaj zaczynaja sie komendy identyczne jak na routerach cisco (powodzenia więc)
[conf t uruchamia tryb configuracji routera, t oznacza ze ma byc to wyswietlone na terminalu, mozna podac samo conf, to sie zapyta]

9.ipsec

racoon -F -v -f racoon_1.conf
psk-1.conf

cat psk-1.txt
192.168.254 test

cat set-policy-1

spdadd 192.168.0.253/32 1921 any -P out ipsec
esp/tunnel

racoon-1.conf
sainfo address 192.168.0.253/32 any address 192.168.0.254/32

‚Tani’ roaming w Plusie

Plus chciał zaimponować (znaczy musiał, bo Unia Europejska wymusiła) i obniżył stawki za roaming w Unii Europejskiej. No i oczywiście jak Plus musiał coś pokręcić.
Po pierwsze oferta dla abonamentu:

eurot1Po drugie do prepaid (simplus):

eurot2
Szybkie porównanie i wychodzi, że lepiej jest mieć simplusa niż abonament ponieważ naliczane opłaty są co 30 sekund a nie 60!
Jeśli to mało, to sprawdźmy ile za te same połączenia żąda od nas konkurencja (PLAY):

eurot3

Promocja trwa tylko do 15 września, ale przecież mogą ją przedłużyć itd. Nawet jeśli nie przedłuża, nie dadzą nowej promocji to wciąż są tańsi od Plusa:

eurot4

Zatem znów Plus wychodzi na minus 😛

Windows Vista 64-bit Ati Mobility drivers

… there are no such. Half of year has passed and still no drivers 🙁

Słabo?
Słabo?

Całą winę ponosi DELL, ponieważ nie zdążył jeszcze wydać dobrych sterów. Na szczęście jest strona www.drivenheaven.com, gdzie można znaleźć tak zwany Mod Tool. Wgrywa się go na instalkę sterowników od ATI (tych dla zwykłych RADEONów, nie dla mobilnych), modyfikując tym samym je do wersji mobilnej. Wszystko ładnie chodzi na każdym lapku. Nie trzeba czekać na to, aby producent wydał sterowniki [ATI nie prowadzi sterowników dla kart mobilnych, wg. stronki powinni to robić producenci laptopów].

Simplus i nowe taryfy

Plusgsm chciał zaimponić i mu nie wyszło. Nowy simplus to totalna porażka. Pakiety swojaków za 5zł na 90 dni? Ktoś padł na głowę gdy to wymyślał. Nie można wrócić do taryf TEAM7 albo EASY. Dobrze, że można dostać jeszcze zestawy ze starymi taryfami.
Przy okazji, jeśli masz już nowego simplusa to zmiana sieci jest płatna „extra”, drożej niż gdziekolwiek indziej, bo aż:

Simplus
Simplus

120zł!!
Na abonament te ich taryfy Kubali. Totalny krok wstecz, brak pakietów kwotowych itd. Na szczęście ja mam taryfę biznesową. Ale jak tak dalej pójdzie i geniusze z Plusa wezmą się za kolejne takie super zmiany, to sorry no bonus, ale ja wysiadam ;P

Vista w dużej sieci

Microsoft Windows Vista radzi sobie nawet w dużej sieci. Na obrazku widać jak „łatwo” można przeglądać ok. 200 komputerów… albo nie. Wyszukiwanie dotyczy tylko nazw komputerów a nie udziałów, czy plików, które ten komputer udostępnia.
Czyli wciąż nie można wpisać „mp3” w „szukaj w sieci” aby pokazało wszystkie mp3-ki udostępnione w sieci. Wg inżynierów z Microsoftu powinno sie samemu przeglądać komputer za komputerem aż się znajdzie, tego co się szuka…
Na szczęście są takie programy jak LanScan, czy NetLook. One sobie z tym szybciej i sprawniej radzą.

Windowsik :)
Windowsik 🙂

Smutne, ale prawdziwe. Vista nie jest idealny. Baa… niektóre „złe” rzeczy są wręcz zaczerpnięte z poprzednich systemów. Dziwi mnie, że programiści nie zapytali użytkowników (w tym samych siebie), co by chcieli poprawić w takim przeglądaniu sieci?
Nic? No chyba nie pomyśleli, że ktoś może mieć LAN większy niż te 5 komputerów…
No cóż, może wyjdzie Service Pack i to poprawią, albo stworzą kolejne „PowerTools”. Bo do takich, rzeczy to musi być „Power”…